KOMING d.o.o., Gradiška

O nama Usluge Reference Lokacija

KOMING d.o.o. - društvo za inžinjering i promet komunikacione opreme i usluga

KOMING d.o.o. pod ovim imenom posluje od 2000. godine, kada joj je osnovna djelatnost bila mjerni sistemi za benzinske pumpe. U narednim godinama firma se počinje baviti i IT tehnologijama, prvenstveno razvojem i distribucijom softvera, projektovanjem i implementacijom računarskih i telekomunikacionih mreža, te sistemima tehničke zaštite (video nadzor, alarmni sistemi i vatrodojava).

Adresa: Vidovdanska 2A, 78400 Gradiška, Republika Srpska, BiH
Telefon: +387 51 814 864, +387 51 814 755
E-mail: info@koming.rs.ba
IB: 401022990003
Matični broj: 1944860

Koming d.o.o.

Usluge


Fiskalne kase

Tekst o fiskalnim kasama.

Telekomunikaciona oprema i usluge

Tekst o telekomunikacionoj opremi i uslugama.

Računarska oprema i usluge

Tekst o računarskoj opremi i uslugama.

Video nadzor

Tekst o video nadzoru.

Alarmni sistemi

Tekst o alarmnim sistemima.

Vatrodojava

Tekst o vatrodojavi.

  • Device Content Image
  • Device Content Image
  • Device Content Image

Reference

- Nestro petrol Banja Luka - ugradnja i održavanje mjernih sistema na BS i klima uređaja
- Krajina petrol Banja Luka - ugradnja i održavanje mjernih sistema na BS i klima uređaja
- Opšta bolnica Gradiška - održavanje računarske opreme
- Dom zdravlja Gradiška - održavanje računarske opreme
- Šume Republike Srpske - Šumsko gazdinstvo Gradiška - održavanje računarske opreme
- Auto Milovanović Banja Luka - implementacija računarske i telefonske mreže

Lokacija

Uprava: Vidovdanska 2 A
Maloprodaja: Vidovdanska 2 G4